Αρχή / Σχολεία – Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας του Στόματος

Σχολεία – Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας του Στόματος

Εδώ θα βρείτε το περιεχόμενο του προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας του Στόματος.

Πρωτόκολλο του προγράμματος

Τo έντυπο αποδοχής.

Βαλίτσα Στοματικής Υγείας Δημοτικό.

Βαλίτσα Στοματικής Υγείας Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών.

Αγωγή Υγείας – Βιωματική Μέθοδος 4-6 ετών.

και τέλος με τη Παρουσίαση εξέτασης παιδιών στην Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα.