Αρχή / Οδοντίατροι / Γραφειοκρατικά / Εγγραφή στο Σύλλογο

Εγγραφή στο Σύλλογο

για την εγγραφή στα μητρώα του Συλλόγου απαιτούνται τα παρακάτω

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1α. Για πτυχιούχους από Ελληνικά Πανεπιστήμια:

αντίγραφο πτυχίου από το Πανεπιστήμιο (όχι ακριβές αντίγραφο!)

1β. Για πτυχιούχους εξωτερικού (εκτός Ε.Ε.): πρωτότυπη βεβαίωση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πτυχίο της αλλοδαπής με πρωτότυπη επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών και φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου.

1γ. Για πτυχιούχους από Κράτη της Ε.Ε.: πρωτότυπη επίσημη μετάφραση του πτυχίου από το Υπουργείο Εξωτερικών και απλό φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου.

2. Βεβαίωση άδειας άσκησης επαγγέλματος η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Περιφέρεια βάσει κατοικίας του Οδοντιάτρου.

3. Παράβολο 1.18 ευρώ από τη EUROBANK για προεγγραφή στο Ε.Τ.Α.Α. (ΤΣΑΥ) με αιτιολογία: “Λοιπές πληρωμές, καταβολή εγγραφής στο Τ.Σ.Α.Υ.”. Κατόπιν, με το αντίγραφο της απόδειξης, θα απευθύνεστε στο Τμήμα Μητρώου του Τ.Σ.Α.Υ. (Αχαρνών 27) για την εγγραφή σας και την λήψη αριθμού μητρώου (Α.Μ.). Επίσης όσον αφορά το παράβολο από το Τ.Σ.Α.Υ., μόλις τους το προσκομίσετε θα πρέπει να γνωρίζετε το Α.Φ.Μ. , το Α.Μ.Κ.Α. (εάν υπάρχει) και την ημερομηνία έκδοσης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σας διότι θα σας το ζητήσουν.

4. Μία φωτογραφία ταυτότητας

5. Δικαίωμα εγγραφής στο Σύλλογο: 60 € (εφ άπαξ)

6. Συνδρομή έτους

Σχετικά Admin

Κοίτα επίσης

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ 1. Για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και οδοντιατρείου …