Αρχή / Ημερολόγιο / Webinars / ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ WEBINARS ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ WEBINARS ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συνεχίζοντας την προσπάθεια επαγγελματικής επιμόρφωσης των συναδέλφων, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς συνεχίζει να διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια webinars στα πλαίσια της Συνεχιζόμενης Επιμόρφωσης.

Η συμμετοχή είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση και μοριοδοτούνται από την Ε.Ο.Ο – ΣΕΕΟ με 1 μόριο (Μόριο Επαγγελματικής Επιμόρφωσης Οδοντιάτρων) ΜΕΕΟ.

Σας κοινοποιούμε την έγκριση από την ΕΟΟ-ΣΕΕΟ με το πρόγραμμα των διαδικτυακών σεμιναρίων webinars για το έτος 2018.

Οδηγίες για τη δήλωση συμμετοχής καθώς και την παρακολούθηση θα βρείτε στις σχετικές ενημερώσεις για κάθε webinar.

 

Σχετικά secretary

Κοίτα επίσης

Ο Ο.Σ.Π ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟ