Αρχή / Σύσταση Νάρθηκα

Σύσταση Νάρθηκα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Στις μέρες μας, όλο και μεγαλύτερος αριθμός παιδιών και ατόμων διαφόρων ηλικιών συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, με προφανή οφέλη για τη σωματική και ψυχική τους υγεία.

Έρευνες έχουν δείξει τον αυξημένο κίνδυνο οδοντικών τραυματισμών των ατόμων αυτών, ανεξαρτήτως ηλικίας , φύλου και επιπέδου άσκησης, τόσο στις αθλοπαιδιές όσο και σε οργανωμένες ή ανοργάνωτες αθλητικές δραστηριότητες1, 2,3.  Οι καταγεγραμμένοι τραυματισμοί κατά την άθληση αποτελούν το 10-39% του συνόλου των οδοντικών τραυματισμών στα παιδιά4  και πλήττουν κυρίως τις ηλικίες 7-11 ετών1, 4-6.  Το κόστος θεραπείας ενός απολεσθέντος μονίμου δοντιού  και δια βίου παρακολούθησης του ασθενούς έχει υπολογιστεί7 στα $5.000-20.000  και φυσικά δεν συμπεριλαμβάνονται ο πόνος, οι ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς επίσης η απώλεια εργατοωρών του ασθενούς και των οικείων του.

Οι περισσότεροι τραυματισμοί κατά την άθληση μπορούν να προληφθούν.  Οι αθλητές που δεν φορούν αθλητικό νάρθηκα κινδυνεύουν 60 φορές περισσότερο να κτυπήσουν τα δόντια τους7.  Η χρήση εξατομικευμένου στοματικού νάρθηκα, φτιαγμένου στο οδοντιατρείο,  σε συνδυασμό με άλλα μέσα προστασίας της κεφαλής σε αθλήματα με αυξημένο σχετικό κίνδυνο τραυματισμών, προφυλάσσει  αποτελεσματικά τους αθλητές από τραυματισμούς στην περιοχή του στόματος, του προσώπου και της κεφαλής1,8.

Η Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς (ΟΣΠ) θεωρεί απαραίτητη την άσκηση των αθλουμένων με ασφάλεια και τη διατήρηση  της στοματικής τους υγείας. Για το λόγο αυτόν, ο ΟΣΠ προτείνει τη χρήση εξατομικευμένου ενδοστοματικού νάρθηκα, ως το πλέον κατάλληλο προστατευτικό  μέσο για τη μείωση της συχνότητας και της βαρύτητας των  τραυματισμών των δοντιών και του προσώπου, κατά τις αθλητικές δραστηριότητες.

Βιβλιογραφία:

  1. ADA Council on Access, Prevention and Interprofessional Relations; ADA Council on Scientific Affairs. Using mouthguards to reduce the incidence and severity of sports-related oral injuries. JADA 2006; 137(12): 1712-1720.
  2. Knapik JJ, Marshall SW, Lee RB, Darakjy SS, Jones SB, Mitchener TA; delaCruz GG, Jones BH. Mouthguards in sport activities: history, physical properties and injury prevention effectiveness. Sports Medicine 2007;37(2): 117-144.
  3. Kumamoto DP, Maeda Y. A literature review of sports-related orofacial trauma. Gen Dent 2004 May-Jun;52(3):270-80.
  4. Newsome P, Tran D, Cooke M. The role of the mouthguard in the prevention of sports-related dental injuries: A review. Int J Paediatr Dent 2001;11(6):396-404.
  5. Tesini DA, Soporowski NJ. Epidemiology of orofacial sports-related injuries. Dent Clin North Am 2000;44(1):1-18.
  6. Rodd HD, Chesham DJ. Sports-related oral injury and mouthguard use among Sheffield school children. Com-munity Dent Health 1997;14(1):25-30.
  7. National Youth Sports Safety Foundation, Inc; 2005. Available at: http://www.nyssf.org.  Accessed July 16, 2005.
  8. AAPD, Policy on Prevention of Sports-related Orofacial Injuries; Oral health policies 67-70, reference manual V 34 / NO 6 12 /13, Revised 2010. http://www.aapd.org/media/Policies_Guidelines/P_Sports.pdf