Αρχή / Οδοντίατροι / Γραφειοκρατικά / Εγγραφή στο Σύλλογο

Εγγραφή στο Σύλλογο

για την εγγραφή στα μητρώα του Συλλόγου απαιτούνται τα παρακάτω

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1α.  Για πτυχιούχους από Ελληνικά Πανεπιστήμια:

      αντίγραφο πτυχίου από το Πανεπιστήμιο (όχι ακριβές αντίγραφο!)

1β. Για πτυχιούχους εξωτερικού (εκτός Ε.Ε.): πρωτότυπη βεβαίωση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,  πτυχίο της αλλοδαπής με πρωτότυπη επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών και φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου.

1γ.  Για πτυχιούχους από Κράτη της Ε.Ε.: πρωτότυπη επίσημη μετάφραση του πτυχίου από το Υπουργείο Εξωτερικών και απλό φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου.

  1. Βεβαίωση άδειας άσκησης επαγγέλματος η οποία εκδίδεται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
  2. Μία φωτογραφία ταυτότητας
  3. Δικαίωμα εγγραφής στο Σύλλογο: 60 € (εφ άπαξ)
  4. Συνδρομή έτους

 

Σχετικά Admin

Κοίτα επίσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ / ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π.Υ.Ο.Ε.Κ.Ο.δ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΥΟΕΚΟδ ΑΙΤΗΣΗ