ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τον Ν.1026/80 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Νόμους 1425/84 , 3370/2005, 3418/2005 και ισχύει σήμερα, το Δ.Σ του Ο.Σ.Π. στη συνεδρίαση της 13-1-2014 προκήρυξε τις εκλογές για την ανάδειξη των Διοικητικών Οργάνων του Συλλόγου, για την Κυριακή και Δευτέρα 30 & 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014.


Οι εκλογές γίνονται στον Ο.Σ.Π. για την ανάδειξη:

α) 13 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

β) 3 Τακτικών και 3 Αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής

γ) 8 Εκπροσώπων στη Γ.Σ. της Ε.Ο.Ο. (Εκλέκτορες)

δ) 6 Τακτικών και 6 Αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σαν υποψήφιοι για τα παραπάνω όργανα Διοίκησης και ελέγχου του Συλλόγου, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Σ.Π., η οποία θα συνοδεύεται από βεβαίωση του Συλλόγου ότι είναι μέλος, έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις και του έχει χορηγηθεί δελτίο ταυτότητας του Συλλόγου. Δυνατή βέβαια είναι η υποβολή ομαδικής αίτησης από κάθε συνδυασμό. Αναγκαία η υπογραφή της από όλους τους υποψήφιους.

Δικαίωμα υποψηφιότητας σαν μέλη του Δ.Σ. της Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπων στη Γ.Σ. της Ε.Ο.Ο., έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου , επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.2, 4 και 5 του Ν.1026/80 (στρατιωτικοί, αλλοδαποί). Ενώ δικαίωμα υποψηφιότητας ως μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου έχουν τα μέλη τα οποία ασκούν το επάγγελμα από 5ετίας.

Δικαίωμα ψήφου έχουν οι εφοδιασμένοι με το δελτίο ταυτότητας του Συλλόγου και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο για το έτος 2013, έως και την προηγούμενη ημέρα των αρχαιρεσιών, δηλαδή μέχρι το Σάββατο 29 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δεν θα γίνεται θεώρηση ταυτοτήτων ούτε πληρωμή οικονομικών υποχρεώσεων (αρθ. 15 του Ν.1026/80).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τους υποψηφίους του Δ.Σ. , Ε.Ε., Εκπροσώπων στη Γ.Σ. της Ε.Ο.Ο, καθώς και για τους υποψηφίους για το Πειθαρχικό Συμβούλιο, λήγει το Σάββατο 15 Μαρτίου 2014 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Οι εκλογές θα διενεργηθούν στα γραφεία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά (Νοταρά 71, 4ος όροφος), σε δύο εκλογικά τμήματα την ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ και ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Η ψηφοφορία θα αρχίζει στις 7.00΄το πρωΐ και θα τελειώνει στις 7.00΄ το βράδυ και τις δύο ημέρες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

O Γεν.Γραμματέας

Μ.Μενενάκου

Γ.Νεόφυτος