Αρχή / Νέα / Επιστημονικά Νέα / Συνταγογράφηση

Συνταγογράφηση

Δικαιώματα και προϋποθέσεις της Συνταγογράφησης όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1115/19-4-2016 τεύχους Β’

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1115/19-4-2016 τεύχος Β’, μπορείτε να συνταγογραφείτε αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις έως 4 φορές ανά ΑΜΚΑ και εξετάσεις Βιολογικών υλικών 1η (Βιοπαθαλογία,Αιματολογικές, Βιοχημικές, Μικροβιολογικές κ.α) έως 8 φορές ανά ΑΜΚΑ

Σας παραθέτουμε το σχετικό ΦΕΚ

Σχετικά Admin

Κοίτα επίσης

6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ