Αρχή / Ημερολόγιο / Webinars / ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΟΣΠ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΟΣΠ

Διαδικασία εγγραφής και απόκτησης κωδικών για την παρακολούθηση των διαδικτυακών σεμιναρίων, που πραγματοποιούνται με την ευγενική χορηγία της GSK, αλλάζει από 01/01/2019.

Για το λόγο αυτό ο κωδικός που έχετε στη διάθεσή σας για την πλατφόρμα Saba Meeting δε θα ισχύει μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας.

Για την έκδοση νέου κωδικού παρακολούθησης των διαδικτυακών σεμιναρίων, παρακαλώ συνδεθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://services.korimvos.gr

και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο συνημμένο έντυπο.

Σχετικά secretary

Κοίτα επίσης

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 23,24 ΜΑΪΟΎ 2020