Αρχή / Οδοντίατροι / Γραφειοκρατικά / ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. Αίτηση προς τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά

2. Έκθεση ακτινοπροστασίας (προσωπικού, ασθενών και χώρων) και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης (hazard report), στην οποία εξετάζεται ο δυνητικός κίνδυνος για ατυχήματα, οι πιθανές δόσεις και ο τρόπος αντιμετώπισης καθώς και ο έλεγχος αποδοχής των μηχανημάτων παραγωγής και μέτρησης των ιοντιζουσών ακτινοβολιών πριν από τη χρήση τους. Η έκθεση αυτή εκπονείται από ακτινοφυσικό ιατρικής και υποβάλλεται εις διπλούν.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωσης αναγγελίας ασκήσεως του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

4. Βεβαίωση εγγραφής στον Οδοντιατρικό Σύλλογο.

5. Πιστοποιητικό σήμανσης CE του μηχανήματος (σε περίπτωση νέου μηχανήματος).

6. Βεβαίωση από την εταιρεία που αγοράστηκε το ακτινολογικό ότι υπάρχουν ανταλλακτικά.

7. Κάτοψη των χώρων του εργαστηρίου όπου γίνεται η χρήση του ακτινολογικού μηχανήματος όπου θα σημειώνεται η θέση των μηχανημάτων, το υλικό κατασκευής των τοίχων και η ρήση των γύρω δωματίων.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στον Οδοντιατρικό Σύλλογο.

 

Στη συνέχεια και αφού η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας στείλει τιμολόγιο με το παρακάτω ποσόν, τότε και μόνο τότε κατατίθεται αυτό το ποσόν στους παρακάτω λογαριασμούς.

 Παράβολο κατάθεσης 184,50€ σε περίπτωση πρώτης άδειας και 61,50 σε περίπτωση ανανέωσης, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω τράπεζες, προς την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

· ΕΜΠΟΡΙΚΗ: 029/84016896 (ΙΒΑΝ:GR0701 2002 9000 0000 0840 16896)

· ΕΘΝΙΚΗ: 180/54401148 (ΙΒΑΝ:GR 8201 1018 0000 0018 0544 01148)

· ΑΓΡΟΤΙΚΗ: 035/0300202861 (IBAN: GR 2604 3141 7000 0350 3002 02861)

· ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5009052414721 (IBAN: GR 1001 7200 9000 5009 0524 14721)

· EUROBANK: 045/200086729 (IBAN: GR 2602 6004 5000 0960 2000 86729)

· ALPHA: 138/002001000030 (IBAN: GR 2301 4013 8013 8002 0010 00030)

 

Ακτινοφυσικό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.efie.gr

Σχετικά Admin

Κοίτα επίσης

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η εισφορά του Συλλόγου για το έτος 2023 παραμένει στα 125€. Η προθεσμία πληρωμής είναι …